BETEKENIS VAN DE TIBETAANSE VLAG

De Tibetaanse vlag werd ontworpen door de 13de Dalai Lama; hij lijkt op oude militaire vaandels uit de 7e eeuw waarop de witte sneeuwleeuwen al werden afgebeeld.

In het midden staat de met sneeuw bedekte berg, symbool van het land Tibet ook wel genoemd het `Land Omringd door Besneeuwde Bergen'.

Op de helling van de berg zie je twee sneeuwleeuwen met prachtige manen en staart; zij vertegenwoordigen de fiere houding van het Tibetaanse volk en alle goede dingen van het leven in Tibet.

De 6 rode stralen betekenen de 6 oude Tibetaanse volksstammen (de Se, de Mu, de Dong, de Tong, de Dru en de Ra).

Boven op de top van de berg schijnt de zon in alle richtingen. De zon schijnt voor alle mensen, en betekent vrijheid, geluk en voorspoed.

Tussen de leeuwen zie je het zogenaamde 3-kleurig sieraad, de Drie Sieraden van het Boeddhisme; het is een teken van eerbied voor de 3 onderwerpen van de Boeddhisme: de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

Het rood-blauwe zogenaamde yin-yang teken heeft te maken met de de positieve, lichte kracht en de negatieve, donkere kracht, die elkaar voortdurend beďnvloeden. In het bijzonder betekent het yin-yang teken dat het noodzakelijk is om altijd waakzaam te zijn en goed te doen.


China heeft de Tibetaanse nationale vlag verboden in Tibet.

                  

 

Significato della bandiera Tibetana

La bandiera Tibetana venne ideata dal 13mo Dalai Lama: assomiglia molto ad uno stendardo del 7mo secolo, in cui erano giá effigiati i due leoni bianco neve.

Nel mezzo si possono vedere le montagne innevate simbolo del Tibet, che viene anche chiamato "Terra circondata dalle montagne innevate".

Sulla montagna si possono osservare due leoni con il capo fieramente alzato e una magnifica criniera; essi rappresentano l'orgoglio del popolo tibetano e tutte le loro doti positive.

I 6 raggi rossi rappresentano le 6 diverse popolazioni del Tibet (i Se, i Mu, i Dong, i Tong, i Dru e i Ra).

Sulla cima della montagna splende il sole in tutte le direzioni.Il sole risplende per tutte le persone e sta ad indicare libertá, felicitá e fortuna.

Fra i due leoni si trova il cosiddetto gioiello a tre colori, i Tre Gioielli del Buddismo; un segno di rispetto per i tre grandi argomenti del buddismo: Boedda, Darma e Sanga

Il segno rosso e blu, cosiddetto Yin-Yang indica le forze positive, leggere e le negative, scure. Esse si completano a vicenda. Il simbolo Yin-Yang simboleggia anche la necessitá di vegliare sempre sulle proprie azioni e di compiere sempre quelle positive.

 La Cina ha proibito in Tibert la bandiera Tibetana