De brede werking van colloïdaal goud  (Aurum Metallicum)

 

Inleiding

Goud behoort tot de groep edelmetalen en komt als zuiver metaal in de natuur voor. Het symbool is afkomstig van het Latijnse woord Aurum, dat lichten of glanzen betekent. Het is het 74ste element in de lijst van meest voorkomende elementen op aarde en het metaal van de Zon ( zonnekracht). Voor velen heeft goud een magische betekenis en het werd door de eeuwen heen gebruikt voor velerlei toepassingen. Dat goud ook wordt aangewend voor medische of therapeutische toepassingen is niet zo bekend in onze westerse wereld. Ondanks het feit dat het vroeger al door alchemisten werd gebruikt bij melancholie en hartaandoeningen en het later toepassingen kreeg in de homeopathie. De laatste jaren groeit echter vooral in Amerika de belangstelling voor de therapeutisch werking van goud. Net als colloïdaal zilver in Europa is het hier al meer een begrip geworden. 

 

Wat is colloïdaal goud

Goud komt als sporenelement voor in de bouwstenen van het menselijk lichaam, vooral in de hersenen. Het is een metaal wat het lichaam nodig heeft. Colloïdaal goud is puur goud, zwevend in gedistilleerd water. Het goud is in Ionische vorm en wordt gemeten in  microns( = een miljoenste van een meter in diameter gemeten). Het wordt gezien als een mineraal en de gouddeeltjes, in Ionische vorm, zijn zo klein dat ze geen toxische belasting hebben op het lichaam. Colloïdaal goud is niet zo eenvoudig te maken als bijvoorbeeld colloïdaal zilver. Bij het maken van goud heb je zeer hoge spanning nodig van boven de 30.000 volt en gedistilleerd water. Hierna schiet je onder hoge spanning de goud ionen los. Een boeiend schouwspel. Het nu verkregen colloïdaal goud (mineraal supplement) is smaak en reukloos en heeft een licht paars violette kleur. In tegenstelling tot zilver oxideert (roest) goud niet. Goud is echter een kostbaar edelmetaal. De productie van colloïdaal goud is in Nederland, ondanks de grote vraag ernaar, hierdoor helaas zeer beperkt

 

Toepassingen en onderzoek

In diverse medicijnen tegen reuma zit goud verwerkt. Bij een groter publiek staat dit bekend als de goud injectie. Maar goud wordt nog het meest gezien als de stimulator van het afweersysteem. Daarnaast is het al langere tijd bekend als geneesmiddel bij Artritis, Artrose, Reuma, Multiple Sclerose, Huidzweren, Brandwonden, Klierziektes, Glaucoom, Iritis, Netvliesaandoeningen, Chronische gewrichtsontstekingen, Trauma aan het binnen oor, Ontstoken botten, hart en bloedvaten, Baarmoeder, degeneratieve processen.

 

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat goud IQ stimulerend of verhogend werkt.

Bij proefpersonen die  een IQ test ondergingen en daarna een kleine dosis van colloïdaal goud  drie maanden lang toegediend kregen verbeterde het IQ soms met 20%. Men dient het wel te blijven innemen omdat het effect op den duur verzwakt.

 

Wat minder bekend is dat goud een tumor remmende werking heeft en zelfs tot verkleining van tumoren kan leiden. Het wordt ook ingezet bij kanker patiënten om de eetlust weer op te wekken. In juli 1935 stond in de medische periodiek "Clinical, Medicine & Surgery" een artikel geschreven met betrekking tot inoperabele kanker.De chirurg Edward H.Ocher verbonden aan het Augusta hospital maakte bekend, dat colloïdaal goud een veelbetekenend effect heeft op kanker. Zijn onderzoek wees uit dat goud de groei van tumoren sterk beïnvloed en ook een positief effect heeft  op vermindering van pijn, verbeterde eetlust, spijsvertering, gewicht en vitaliteit. Dr Ocher stelde, "Als een geval hopeloos is, helpt colloïdaal goud het leven te verlengen en draaglijker te maken, zowel voor de patiënt als zijn of haar omgeving, het verkort de periode van terminale cachexia (algemene lichamelijke afbraak en disfunctioneren gebruikelijk geassocieerd met chronisch lijden) en vermindert in de meeste gevallen in hoge mate pijn en ongemak en de behoefte aan opiaten (narcotica). 

 

De werking van colloïdaal goud bij psychische ziekten

Goud is al lang in gebruik voor allerlei medische toepassingen vooral door de sterke werking bij psychische klachten en als basis voor de genezing van alcohol problemen en ongecontroleerd hunkeren naar alcoholische dranken. Door de werking er van bij stemmingen, depressies, SAD syndroom en zelfmoordneigingen is het bij uitstek het middel van deze tijd. Het heeft een harmoniserend en stabiliserend effect op het emotionele lichaam. Hartziekten, bloedstuwing, melancholie, depressies, angsten, zelfmoordneigingen, verdriet, lijden en ook teleurstellingen zijn vaak goed te behandelen met Colloïdaal goud.

 

Anderen over de bijzondere werking van colloïdaal goud

Dr. Garry Smith zegt in het boek van DrFarber, schrijver van het boek "Micro Silver Bullet", over de werking van colloidiaal goud het volgende: "Zelfmoord is een nationale tragedie geworden vooral onder onze jongeren. Goud heeft een geschiedenis die bewijst dat het werkt in de richting van het omdraaien van de neiging van de mens om zelfmoord te plegen. Het is gebruikt in de vorm van Aurum Metallicum wat al jaren een homeopathische remedie is. Als we colloïdaal goud zouden kunnen introduceren in de dieetvoorschriften van deze hoge risicogroepen, dan denk ik dat we een lange weg zouden kunnen gaan in de afname van de frequentie en mate van zelfdoding in dit land (USA). Niets is zo tragisch als het verlies van het leven door zelfmoord. Als we mogelijkerwijs dit probleem van de planeet aarde kunnen uitbannen dan zal dit een zegen van boven zijn. God bracht deze mentale genezing tot stand bij Mozes en de kinderen van Israël en er is geen reden waarom wij dit niet opnieuw in deze moderne tijd kunnen doen.

Mensen die geestelijk ziek zijn gaan door verschillende stadia van emotionele degeneratie als volgt: frustratie. Ontevredenheid, prikkelbaarheid, pijn, woede, razernij, verdriet, angst, zorg, vrees, onverschilligheid, apathie, waanzin. Goud helpt in alle gevallen het beste'

 

Dr. Farber, die 30 jaar klinisch psycholoog is geweest, heb ik een aantal malen persoonlijk gesproken en ik heb hem leren kennen als een integer en sociaal bevlogen mens. In zijn boeken, video's en lezingen neemt hij geen blad voor de mond roept  regelmatig de gevestigde orde van de geneeskunde en producenten van medicijnen tot de orde.  Volgens hem zijn mentale problemen het hart van de geesteszieken en hij voegt hier het volgende aan toe. "Nu het histories bewezen is sinds oude tijden dat het mogelijk is deze negatieve emoties te beheersen, staan we bij wat ik zou willen noemen een doorbraak in de moderne "natuurlijke"psychiatrie. Omdat de psychiatrie traditioneel gebruik maakt van medicijnen om geestesziekte in evenwicht te brengen, zou het gebruik van goud heel goed daarin passen, met een groot positief verschil. Dit verschil is dat colloïdaal goud geen neveneffecten heeft of giftig is. Naar mijn mening en met toestemming van uw arts kunnen we iemand die Prozac gebruikt binnen twee tot vier weken van deze medicijnen afhalen en van alle symptomen waarvoor hij dit gebruikte bevrijden. Naar mijn mening is het ergste neven effect van Prozac zelfmoord. Persoonlijk heb ik dit drama meermalen geobserveerd. "

 

Dr.Nilo Cairo en Dr.Abrinckmann schreven een bestseller getiteld "Materia Medica (Sao Paulo, Brazil, 19th Edition, 1965)" waarin colloïdaal goud staat beschreven als de voornaamste remedie tegen zwaarlijvigheid.

"Gebruik van goud voor het genezen en beheersen van pijn werd reeds lang beschreven in folklore en legenden. Goud wordt ingezet bij gevallen van ongecontroleerde klieren en zenuwen, voor het herstellen van de klieren en nerveuze druk te verminderen. Het mechanisme van de lichaamswarmte kan positief beïnvloed worden door goud, bij rillingen, opvliegers en nachtelijk zweten. Goud dat dagelijks gebruikt wordt met colloïdaal zilver helpt het lichaamsverdedigingssysteem te ondersteunen tegen ziektes en helpt om nieuwe vitaliteit te hervinden en de levensduur te bevorderen."

 

De historie van colloidiaal goud

Goud was al 3000 jaar voor Christus bekend als sieraad en ruilmiddel.

Micheal Faraday, de wereld beroemde Engelse medicus is de ontdekker (rond 1857) van colloïdaal goud.

In de middeleeuwen werd het gebruikt als een elixer, om de gezondheid te bevorderen en de jeugdigheid te herstellen. De voorganger van de moderne farmacologie Paracelsus, gebruikte diverse metalen om medicijnen te ontwerpen en hiermee ziekten te genezen. Dat er niets nieuws onder de zon is bewijzen de Chinezen die al eeuwen lang gouden munten in hun voedsel mee kookten om zo sporen en de energie van goud op te kunnen nemen.

Van Dr Koch is het eerste gedocumenteerde document bekend, waarin beschreven staat dat hij ontdekte dat tuberculose bacillen niet in de nabijheid van goud konden leven.

Ook in de bijbel wordt de werking van goud aangehaald. Zo wordt beschreven dat Mozes  van de berg met zijn tien geboden kwam en tot zijn grote schrik zag dat het volk zijn sieraden genomen had. Het had voor zichzelf een God in de vorm van een "gouden kalf" gemaakt. Het volk was het wachten moe op Mozes en de zaken van God en zij hadden besloten een gezamenlijk idool te aanbidden, namelijk het gouden kalf. De toorn van Mozes ontstak, hij wierp de tafelen van zich af. Hij nam het gouden kalf dat het volk had gemaakt, verbrandde het in vuur en vermaalde het totdat het klein werd en strooide het op het water en deed het de kinderen van Israël drinken. Dit is het eerste recept dat in de geschiedenis van de mens gegeven is, colloïdaal goud. Het werd voorgeschreven tegen angst en ongeduld.

 

 

Resultaten van gebruikers van collodiaal goud

De werking van colloidiaal goud is vandaag de dag terug te lezen op de website van Bill Fernald die de resultaten van colloidiaal goud meldt.

 

Denise Frenald.

"Toen ik begon met het gebruiken van colloïdaal goud stond ik nogal sceptisch tegenover de mogelijkheid dat het mij op welke wijze dan ook zou kunnen beïnvloedden, daar ik me meestal heel prettig voel. Nadat ik een week lang colloïdaal goud had gebruikt, voelde ik mij meer ontspannen en veel minder lichtgeraakt of boos over kleine dingen. Voornamelijk denk ik dat het mijn stemmingen verzacht."

 

Pat.

Na een aantal dagen colloïdaal goud te hebben gebruikt zei Pat: "Ik voel mij alsof er een last van mijn schouders is weggenomen." Na een paar dagen niets gebruikt te hebben, zei zij, dat ze meer wilde hebben omdat het haar moreel versterkte.

 

Roger Bird.

Beste Bill, Ik wil je mijn mening geven over colloïdale goud. Een dag of twee nadat ik begonnen was het te gebruiken leek het alsof ik mij beter op mijn werk kon concentreren. Nu, na het ongeveer 10 dagen gebruikt te hebben, is het zonneklaar dat ik veel meer geduld heb en veel minder geprikkeld raak door dingen die in mijn familie gebeuren. Speciaal mijn 7 jaar oude dochter wist mij zo nu en dan buiten mijzelf te brengen, maar dat gebeurt nu niet meer. Ik ben veel geduldiger met haar en ik lijk veel socialer en meer genegenheid te geven dan vroeger. Het is heel subtiel. Ook durf ik te zweren dat het lijkt of mijn IQ is toegenomen. Ik werk in een technische zeer abstracte baan, en kan nu werkelijk mijn medewerkers begrijpen als zij klagen over deze database en die tafel en deze code en die functie en al dat soort dingen die te maken hebben met databaseprogrammering.

 

 

Gebruiksadviezen Colloïdaal Goud