Doeleinden Stichting MANTHISSA

1

Onderzoek verrichten op het gebied van paranormale en buitenzintuiglijke waarnemingen en integratie daarvan binnen de sociaal-maatschappelijke context.

Hiertoe wil de stichting lezingen houden, voorlichting en educatieve activiteiten ontplooien alsmede consulten en seminars aanbieden aan een zo breed mogelijk publiek.

       De stichting wil met name het belang van bovengenoemde doelstelling in   opvoedkundig en pedagogisch opzicht benadrukken door specifiek,       doelgericht  onderzoek binnen het educatieve en opvoedkundige kader van   het onderwijs.

 

 

 

 

2

Vanuit een holistische visie wil de stichting het belang van de mogelijkheden tot genezing d.m.v. paranormale behandelingen en tevens haar beperkingen naar buiten toe uitdragen en promoten, zowel theoretisch als praktisch.

 

3

De stichting wil de connectie tussen geestelijk en lichamelijk welzijn benadrukken door het op gang brengen van een bewustwordingsproces.

Hiertoe wil zij mogelijkheden bieden dieper in te gaan en inzicht te verkrijgen in sociale gedragspatronen en gerelateerde interactieve energievormen en overdragingen ( o.a. magnetiseren en de invloed op de energetische patronen van de aura’s), zoals daar o.a. zijn spanning, stress, depressie, emoties, voeding en hun onderlinge en wederzijdse beïnvloedingen en hun maatschappelijke consequenties.

Met name het belang van voedingspatronen en de bereidingswijze vanuit een holistische visie